Symposium Reinventing Happiness

Museum als katalysator van 'social art practice'. Hoe werkt dat?

Social Design en Social Art zijn artistieke praktijken die bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties proberen te beïnvloeden. Sociaal geëngageerde kunstenaars en vormgevers maken hierbij gebruik van creatieve vaardigheden en inzichten om te werken met mensen of organisaties in een gemeenschap.

Waarin vindt deze groeiende kunst- en designpraktijk het museum als partner? Biedt een langdurige samenwerking mogelijkheden voor het museum om zichzelf te (her)definiëren? Wat levert deze vaak participatieve praktijk op voor de bezoekers van het museum?

Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we de (on)mogelijkheden van een actieve rol van het museum bij het initiëren, ontwikkelen en coproduceren van sociale projecten met een artistiek uitgangspunt. Reinventing Happiness is aanleiding en casestudie. Gast curator Joanna van der Zanden en de deelnemende kunstenaars Frank Bruggeman, Sjaak Langenberg, Rosé de Beer, Jeanne van Heeswijk en Paul De Bruyne delen hun visie op de 'learnings' van het project.

 

Keynote speaker: Bernadette Lynch (museumdeskundige, houdt zich als onderzoeker aan University College London bezig met onderwerpen als participatie, democratie en organisatorische verandering binnen het museale veld).

In een paneldiscussie worden de vragen door verschillende experts uit het veld onderzocht.

Van de deelnemers aan het symposium wordt een actieve bijdrage gevraagd, zodat we aan het einde van deze middag tot een aantal gezamenlijke inzichten kunnen komen. Deze inzichten worden na afloop in een document verspreid.

 
Moderator: Edo Dijksterhuis

Het volledige programma wordt begin december bekend gemaakt. Heeft u interesse? Stuur een mail naar: symposium@sm-s.nl

Locatie: Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Entree is gratis, lunch en borrel inbegrepen.