De kunstenaars

SJAAK LANGENBERG & ROSE DE BEER
Het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg [1968] en Rosé de Beer [1965] onderzoekt het reilen en zeilen binnen woon–en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven, ontwikkelen ze visies en interventies die zich vervreemden van de alledaagse gang van zaken, maar tegelijkertijd vanzelfsprekende ‘oplossingen’ zijn.
Door lokale problematiek in een groter maatschappelijk perspectief te plaatsen en ogenschijnlijk onverenigbare werelden met elkaar te verbinden, ontstaat nieuwe speelruimte. Voor hun maatschappelijke infiltratie maken zij gebruik van verschillende media, zoals: film, rollenspel, onderzoek, beelden, herinrichtingen van plekken en verschillende communicatiemiddelen. Steeds laverend tussen een eigenzinnig en autonoom resultaat en een zo breed mogelijk bereik en zo groot mogelijk draagvlak.

JEANNE VAN HEESWIJK                                                                                                                                                                    Bindend element binnen het brede oeuvre van Jeanne van Heeswijk (1965) is sociale interactie. Zij is een ervaren kunstenaar op het gebied van social design en vormen van participatieve kunst. De publieke ruimte wordt door Van Heeswijk ingezet als testlab waar nieuwe sociale en economische mogelijkheden worden uitgevonden, die regelmatig een inbedding vinden binnen het dagelijkse leven van een gemeenschap. Ze gaat uit van de talenten en ‘skills’ van mensen en zoekt samen met andere kustenaars, ontwerpers en denkers naar nieuwe manieren om deze te verbinden en te etaleren. Van Heeswijk acteert in deze processen als mediator tussen situaties, plekken en mensen.

PAUL DE BRUYNE                                                                                                                                                                           Theatermaker Paul De Bruyne (1955) is docent regie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en docent cultuurweten-schappen aan de Universiteit van Maastricht. Als onderzoeker is zijn aandachtsgebied de relatie tussen kunstpraktijk en sociale veranderingen. De Bruyne redigeerde en schreef boeken en artikelen over theater, opera, film en literatuur. Als theatermaker schreef en regisseerde hij toneelteksten in Nederland, België, Ghana, Kenia en China.

FRANK BRUGGEMAN

Uit het werk van Frank Bruggeman (1966) spreekt een grote fascinatie voor natuur. Onderwerp van onderzoek is meestal de stedelijke natuur en hoe bewoners hiermee omgaan. Zijn werk varieert van ‘plantscapes’ (tijdelijke installaties van dood of levend plantaardig materiaal) tot ontwerpen voor de openbare ruimte in de vorm van een tuin of ontmoetingsplek. Het spanningsveld tussen natuur en cultuur rekt hij hierbij bij voorkeur tot het uiterste op.
Op uitnodiging van kunstinstellingenricht Bruggeman zich binnen zijn onderzoek specifiek op de regionale natuur. Dit resulteerde o.a. in een tentoonstelling naar aanleiding van de nauwelijks in kaart gebrachte natuurhistorische collectie van het Zeeuws Museum in Middelburg, een presentatie en film naar aanleiding van de steeds meer verdwijnende hoogstamfruitcultuur in Zuid Limburg voor SCHUNCK* in Heerlen en een fotoproject over de kwaliteit van tijdelijke natuur in Eindhoven voor MU.