Janina Frye en Gezim Muharemi

Grens Manifest is een video-installatie van Janina Frye en Gezim Muharemi. Het werk refereert aan de actuele situatie van de vluchtelingen en de komst van een nieuw asielzoekerscentrum in ’s-Hertogenbosch.

Tijdens een besloten expertmeeting (met vluchtelingen en mensen werkzaam in het asielzoekerscentrum) werden allerlei structuren en vragen rond de thematiek blootgelegd. Frye en Muharemi vonden de vraag 'Waar komt de angst vandaan?' die meermaals tijdens het gesprek naar voren kwam een interessant uitgangspunt om verder te onderzoeken. Daarnaast fascineerden hen vragen rondom grenzen, zoals iemands persoonlijke grens in tegenstelling tot de landelijke grenzen. Hoe moeten grenzen zijn? Kunnen grenzen überhaupt functioneren in een tijd van globalisering? Bestaan grenzen op het internet?

Geluk betekent tegenwoordig dat je je doelen hebt bereikt. Dat je bij een grens bent aangekomen. Maar hier aangekomen, stelt zich de vraag of je hiermee tevreden moet zijn? Of is het de natuur van de mens de gehaalde doelen te verbreden, nieuw te definiëren en aan de actuele situatie aan te passen.

De video word ingeleid met een gesproken citaat van Bruce Lee: “Empty your mind. Be formless, shapeless like water. If you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle. It becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot, water can flow or it can crash.” Dit citaat refereert aan een fenomeen uit de internet cultuur: de meme. Een meme kan een foto, video, tekst, geluidsopname etc. zijn dat grenzeloos verspreid en recontextualiseerd wordt zonder enige verwijzing naar de oorsprong.

Waar komt de angst vandaan? In de stroom van informatie is het moeilijk een richting te kiezen. Wie gelooft men? Wie heeft de sterkste boodschap? Herhaling wordt vaak ingezet om een boodschap geloofwaardig te maken, een beproefde techniek voor brainwashing. Met een luid gesproken tekst, die begeleid wordt met een ritmisch herhalend muziek willen de kunstenaars de toeschouwer manipuleren. Hun boodschap is de enige ware: Grenzen moeten vloeibaar zijn in een tijd van globalisering en internet.

----

Grens Manifest  is ontstaan tijdens een onderzoeksperiode van twee weken in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch tijdens Bosch Geluk. Het onderzoek werd begeleiding door Rieneke de Vries en Klaas Burger van de Academie voor Beeldvorming.

 

http://janinafrye.com

Grens Manifest
Werkoverleg Academie voor Beeldvorming tijdens Bosch Geluk
Onderzoek Grens Manifest
Gesprek was te beluisteren voor bezoekers Bosch Geluk