Wat is uw financiële situatie?

Handleiding en Bedankt voor uw deelname aan deze poging om de persoonlijk financiële situatie bespreek te maken zijn twee werken van Malou van Doormaal die het museum als openbare ruimte bevragen en onderzoeken. De werken zijn het resultaat van een onderzoeksperiode van twee weken in het museum tijdens Bosch Geluk. Het onderzoek werd begeleid door Rieneke de Vries en Klaas Burger van de Academie voor Beeldvorming.

Malou van Doormaal sprak tijdens een besloten expertmeeting met verschillende hulpverleners en met mensen die hulp ontvangen via de voedselbank. Zij was op zoek naar in welke mate de voedselbank bijdraagt aan een verhoging van het welzijn van deze mensen in nood. In het gesprek vielen haar twee aspecten op: de onzichtbaarheid van armoede (je weet niet wie er hulp nodig heeft of krijgt) en de dubbele rol van de hulpverlening. De aandacht en structuur die de voedselbank biedt is voor veel mensen een oplossing en een verlichting, maar deze wordt tegelijkertijd – door alle regels – ook als heel dwingend ervaren.

Van Doormaal vergeleek bovenstaande context met de situatie in het museum, waar zij zelf als suppoost werkt. Wie komen er in het museum? Wat mag een bezoeker wel/niet? En wat is de financiële situatie van de bezoeker? De suppoost heeft een belangrijke rol binnen het museum; hij of zij begroet bezoekers, geeft uitleg over de werken, biedt hulp en is vriendelijk. Maar tegelijkertijd handhaaft de suppoost ook de strikte regels van het museum, controleert de kaartjes, grijpt in als bezoekers zich misdragen en bewaakt de kunstwerken. Van Doormaal zag in deze tegenpool van gastvrijheid bieden en strikt zijn een overeenkomst met de hulpverlening. Daarnaast lijkt armoede in het museum uitgesloten. Bezoekers zijn vaak begunstigde mensen. Arme mensen hebben geen geld, tijd of mentale bandbreedte om naar het museum te gaan. En aangezien we weinig over onze financiële situatie spreken in het openbaar, blijft armoede onzichtbaar, ook in het museum.

Het werk ‘Bedankt voor uw deelname aan deze poging om de persoonlijk financiële situatie bespreek te maken’ bestaat uit een instructie van Van Doormaal aan de suppoosten om de houding vriendelijk versus streng uit te vergroten. Ook gaan suppoosten in op de financiële situatie van de bezoeker. Dit levert spanning op - willen bezoekers hier wel over praten, of spreekt men meer in indirecte, ontwijkende taal? De instructie is een handleiding voor de suppoost om dit gesprek op een eigen / passende manier aan te gaan. 'De handleiding' hangt als autonoom werk in de museumzaal.

 

 

 

 

Extra suppoosten voor de uitvoering van 'Handleiding' tijdens Museumnacht
Mindmap gesprek voedselbank
Malou van Doormaal in gesprek met bezoeker