Geluk oefenen op het kerkplein

VERSLAG zaterdag 3 september 2016. Het was dringen bij de inschrijftafel op het Kerkplein. In zeven oefeningen gegarandeerd gelukkig? Wie wil dat niet? Een enkele voorbijganger liep op deze zonnige zaterdag snel door. "Klinkt als een sekte; niets voor mij". Maar klokslag 13.15 uur zaten zestig soldaten klaar op de klapstoelen om de instructies van de twee commandanten op te volgen. In veertig minuten voerden de soldaten, gedisciplineerd, zorgvuldig en met liefde, de zeven oefening uit: Het Appèl, De Omhelzing, De Mars, De Dodenklas (want geen geluk zonder besef van de dood), Hemel en Hel, De Opstand en tot slot De Afzwaai.

Het leverde een surrealistisch tafereel op. In strak omhelzende houding, zestig soldaten in drie rijen - waarvan velen elkaar niet eerder hadden ontmoet - stonden minutenlang stil en luisterden naar de monoloog van de commandant die sprak over geluk en het leven. Om even later marcherend als groep in elkaar te draaien tot een lichaam. De stilte en aandacht die deze oefening bracht deed het nietsvermoedend winkelend publiek ook stilstaan. Op het commando 'sterf!' vielen alle soldaten in een sterfhouding. Een prachtig beeld en ook - zo vertelden een aantal deelnemers achteraf - een bijzondere ervaring. Net als de Opstand. Waarbij elke soldaat zijn of haar eigen opstand kon uitdrukken. Opstand tegen wat? Of waar sta je voor op? We zagen vuisten, maar ook open houdingen. Krachtig en teder. Er stond hier een leger. Met elke soldaat een eigen vlag. Zwaaiend en schreeuwend van geluk. "Applaus voor dit peloton. U bent allen geslaagd.", eindigde de commandant. Vlaggen werden ingeleverd en de volgende groep kon plaatsnemen.

In wezen zijn we allemaal gelukszoekers. Maar omdat we niet altijd weten wat geluk is en hoe we het kunnen bereiken hebben we sturing nodig. Hulp van experts in het creëren van geluk. Met de Militaire Academie voor het Geregisseerd Geluk, bieden Jeanne van Heeswijk en Paul De Bruyne een participerend project waarin iedereen een moment van bezinning op het opgelegde geluk kan ervaren. De commandanten en de Soldaten van het Geregisseerd Geluk staan klaar om de Geluksparade ook elders op te voeren.

 

Geluksparade op het Kerkplein
De commandanten
Het appèl
De omhelzing
De mars
De dodenklas
De afzwaai