Bossche bomen

VELDONDERZOEK 'S-HERTOGENBOSCH

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft als onderdeel van het bomenbeleidsplan alle monumentale bomen en structuurbomen (dat zijn bomen die bepaalde landschapselementen markeren) in kaart gebracht. Deze bomen genieten een beschermde status omdat ze sterk bijdragen aan het groene gezicht van de stad en/of het verleden van de stad aanschouwelijk maken. Veel van deze monumentale en structuurbomen staan op gemeentelijke grond en zijn dus publiek bezit. Maar ook bomen die in tuinen van particulieren, zorginstellingen en bedrijven staan kunnen worden aangemerkt als monumentaal of gezichtsbepalend. Daarmee vallen dit soort particuliere bomen dus in zekere zin binnen het publieke domein, net zoals dat het geval is met monumentale panden die eigendom zijn van particulieren.