Botanische les

VERSLAG

Natuur, leefomgeving en geluk stonden centraal in drie lessen die Frank Bruggeman en Sabina Timmermans gaven aan leerlingen van de onderbouw van de Antonius Abt School in slot Haverleij.

Op woensdag 7 oktober maakte Frank Bruggeman met leerlingen een wandeling in de omgeving van de school waarbij vooral gezocht werd naar planten die in het zaad stonden. In het park net buiten het slot werd eerst een gebiedje bezocht waar diverse soorten distels en schermbloemen groeien. Frank Bruggeman gaf uitleg over de verspreidingswijzen van zaden. De grote klit is bijvoorbeeld een distel die zich door middel van zijn weerhaakjes hecht aan de vacht van dieren of de kleding van mensen en zich op deze manier verspreidt. Veel schermbloemen verspreiden hun zaden via de wind. Vandaar dat deze zaden nauwelijks iets wegen.

Een courgette, gevonden in de schooltuin, werd gebruikt om uit te leggen dat veel planten zich verspreiden via hun vruchten, die vanwege hun aantrekkelijke vorm en smaak dienen als maal voor dier of mens. Toen Frank demonstreerde dat ook de bloemen van de Oost-Indische kers eetbaar zijn, viel de groep in eerste instantie helemaal stil, waarna de meeste kinderen zich enthousiast verdrongen om ook een bloem te proeven. Een grote zonnebloemplant die in het zaad stond werd als troffee meegenomen. Op de terugweg naar school werden een herfststilleven met nepvruchten op de stoep van een woonhuis aan een nadere inspectie onderworpen. Echt is toch spannender klonk het!

Bij terugkomst bij de school werden alle verzamelde planten eerst beter bekeken door ze op een ronde witte perspex plaat neer te leggen. Binnen had Frank een kleine versie van zijn zadenbank uit het museum geplaatst waarbij hij uitlegde hoe zaden gedroogd en bewaard worden. Dat vruchten met zaden als een pompoen ook als muziekinstrument kunnen fungeren gaf de les een vrolijke afsluiting.

In de week volgend op de zadenles heeft Sabina Timmermans met de kinderen doorgepraat over goede condities die nodig zijn om als zaadje weer te ontkiemen en hoe dit in zekere zin ook voor ons als mensen geld. Hierbij werden door de kinderen tekeningen en gedichten gemaakt.

Fotografie: Nora Verbraak

Leerlingen Antonius Abt school, Haverleij