Eendenkooi Maaspoort

VELDONDERZOEK 'S-HERTOGENBOSCH

Stadsbewoners die hun energie willen steken in wat grootschaliger vormen van groenbeheer dan hun eigen postzegeltuin, kunnen als vrijwilliger terecht bij organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen. Ook gemeenten hebben soms natuurgebieden binnen hun grenzen die worden beheerd door vrijwilligersorganisaties. Een mooi voorbeeld in ’s-Hertogenbosch is de eendenkooi in het Burgemeester van Zwietenpark. Oorspronkelijk lag deze zeventiende eeuwse kooi op het grondgebied van de gemeente Empel maar sinds de annexatie van Empel door ’s-Hertogenbosch (1971) en de aanleg van de wijk Maaspoort draagt de eendenkooi de naam van laatstgenoemde wijk. Eenden worden er (al lang) niet meer gevangen. Het onderhoud spitst zich onder meer toe op het knotten en snoeien van bomen en het openhouden van de watergang (‘vangpijp’). De kooi is slechts zeer beperkt toegankelijk voor het publiek, wat het gebied met name voor broedvogels bijzonder aantrekkelijk maakt.