Frank Bruggeman

In het werk van kunstenaar en vormgever Frank Bruggeman staat de omgang met stedelijke natuur centraal. Voor Reinventing Happiness richt hij zijn blik op het stedelijk groen van ’s-Hertogenbosch.

Hoe groen is ’s-Hertogenbosch en in wat voor verschijningsvormen dient dat groen zich aan? Laat de natuur zich alleen passief beleven of hebben stadsbewoners er zelf grip op? Deze en andere vragen vormen de leidraad voor een onderzoek en een presentatie over de ingetoomde natuur, de ongerepte natuur en alles wat daar tussenin zit.

Vensterbankgeluk of Nieuwe Wildernis?

Steeds minder nieuwe woningen zijn voorzien van traditionele vensterbanken. Tegelijkertijd hebben steeds meer nieuwe woningen een ‘vensterbank in de volle grond’: een piepklein voortuintje dat kan worden aangekleed met wat planten en attributen. Zeggen traditionele en nieuwe vensterbanken iets over het geluk van de bewoners en welke natuurwaarden dragen deze vensterbanken uit?

Het Nederlandse landschap is extreem verstedelijkt. Misschien zijn we daarom wel zo gefascineerd door ongerepte natuur. Dat de nieuwe wildernis soms spontaan oprukt tot aan onze stadsgrenzen is voor natuurliefhebbers en planologen een onverwacht cadeau. Maar wat moeten we doen om de nieuwe wildernis ook de stad in te lokken? Of willen we dat eigenlijk helemaal niet? 

Natuur in de stad beïnvloedt onze gezondheid en ons welbevinden. Onderzoek wijst uit dat mensen die in groene wijken wonen significant gelukkiger zijn dan mensen die in een ‘stenige’ omgeving wonen. Patiënten die bomen zien door het raam van hun ziekenhuiskamer herstellen sneller. Natuur maakt mensen minder impulsief en meer gericht op duurzame en langetermijnoplossingen. Maar niet alle soorten natuur dragen in gelijke mate bij aan ons welbevinden. Langs experimentele weg en samen met inwoners en museumbezoekers wil Frank Bruggeman nagaan waar zich in ’s-Hertogenbosch de ‘greenspots’ bevinden die mensen echt gelukkig maken.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ylNSjkaF-XQ
Natuur als gemeengoed