Het Bossche Broek

VELDONDERZOEK 'S-HERTOGENBOSCH

Er zijn maar weinig Nederlandse steden waar de natuur slechts op een steenworp afstand van de historische binnenstad ligt. ’s-Hertogenbosch bezit met het Bossche Broek, een drassig open graslandschap van ongeveer 200 hectare direct ten zuiden van de vestingwal, een gebied dat grote natuur - en cultuurhistorische waarden in zich verenigt.

Het Bossche Broek is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Brabant en herbergt verschillende zeldzame plantensoorten, zoals moeraskartelblad (Pedicularis palustris), veenpluis (Eriophorum angustifolium) en waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Wie vanuit het Bossche Broek de stad bekijkt, komt redelijk dicht bij een historische ervaring: zo ongeveer moeten ook de Staatse troepen ‘s-Hertogenbosch aanschouwd hebben tijdens het beleg van 1629.

https://www.youtube.com/watch?v=jSEbThDpbdQ
Het Bossche Broek