Tongvaren in straatput

VELDONDERZOEK 'S-HERTOGENBOSCH

De tongvaren (Asplenium scolopendrium) is een in Nederland vrij zeldzame en beschermde varensoort. De plant gedijt vooral op vochtige kalkhoudende steengronden, rotsen en muren. De vestingmuren van 's-Hertogenbosch en de kademuren van de Binnendieze vormen een ideale biotoop en het kost weinig moeite de tongvaren, herkenbaar aan zijn langwerpige tongvormige bladeren, hier te ontdekken. Tijdens een speciale stadswandeling in het kader van de tentoonstelling (31 juni 2014) wees stadsecoloog Johan Mees ook op een minder zichtbare vindplaats van deze varensoort, namelijk oude straatputten.  De varen groeit al drie jaar in deze put in de Kruisstraat en is als zodanig een mooi voorbeeld van onopvallende stadsnatuur. Een van de deelnemers van de stadswandeling kwam op het idee om aan te bellen en de bewoner te verzoeken zijn stoep in de toekomst vooral niet met bleekwater te gaan schrobben.