Empathie

‘Empathie is een zeer oude verworvenheid die zich volgens Frans de Waal in ons lichaam en onze geest heeft genesteld waardoor we als soort hebben kunnen overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem minstens net zo belangrijk als het “recht van de sterkste” De Waal: “Te veel economen en politici modelleren de menselijke samenleving naar de voortdurende strijd die naar hun idee in de natuur heerst, maar die louter op projectie berust . ”

Fragment uit 'Een tijd voor empathie, wat de natuur ons leert over een betere samenleving', Frans de Waal, 2010