Zo doen we dat hier

Kunnen activiteiten voor ouderen op een andere leest worden geschoeid? Kan gewoontegedrag in de ouderenzorg worden gekanteld? Sjaak Langenberg & Rosé de Beer hielden een presentatie tijden het overleg van vrijwilligerscoördinatoren in 's-Hertogenbosch. Daaruit vloeiden contacten voort met ouderenzorgorganisatie Van Neynsel en ouderenzorg de Annenborch in Rosmalen.

Helpen bij de maaltijden, ondersteunen bij activiteiten, samen een kop koffie drinken of een stukje wandelen. De rol van vrijwilligers in de ouderenzorg is helder en zeer waardevol, maar het is soms ook een beperkt repertoire. Zowel ouderen als vrijwilligers beschikken over vaardigheden die niet worden benut. Om dit verborgen potentieel zichtbaar te maken gaan Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een aantal voorbeeldprojecten ontwikkelen met ouderen, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en stedelijke voorzieningen in Den Bosch. Als je met een andere blik naar de stad kijkt kunnen stedelijke voorzieningen uitgroeien tot dagbestedingscentra. Dan kan een plaatselijke bouwonderneming nieuwsgierige ouderen op bouwplaatsen toelaten en kan een vrijwilliger die in zijn vrije tijd aan een oldtimer sleutelt een alternatieve taxiservice beginnen in plaats van koffie schenken.

Door uit te gaan van andere vaardigheden bij de werving van vrijwilligers kunnen nieuwe onorthodoxe activiteiten worden ontwikkeld waar mensen plezier aan beleven, omdat ze vanuit een intrinsieke interesse ontstaan. Die activiteiten kunnen leiden tot een andere beeldvorming van het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Het herwonnen plezier is ook een remedie tegen de hospitalisatie van zorgverleners en vrijwilligers. 'Dat doen wij altijd zo' en 'Zo doen wij dat hier' zijn bekende mantra's. Hulpverleners bijten zich soms vast in hun zorgtaak uit gewoonte, angst voor verandering of door regeldruk en administratieve lasten.

 

 

Presentatie tijdens overleg vrijwilligerscoördinatoren den Bosch