Oproep: Bossche plantenzaden oogsten

01-09 t/m 10-10

Op veel plekken in de stad staan momenteel bloemen- en planten waarvan het zaad geoogst kan worden. Maar wie doet dat nog? Frank Bruggeman ziet hier een gemiste kans. Want met dit zaad kunnen unieke Bossche zadenmengsels worden gemaakt, die dan volgend jaar weer kunnen worden uitgezaaid. Bruggeman wil er een collectief tuinproject mee starten dat de biodiversiteit van de stad laat zien. Helpt u mee zaden te oogsten voor de Bossche zadenbank?

In de hal van het museum staat van 1 september t/m 10 oktober 2015 een zadenverzamelbank waar u meer informatie kunt vinden en het zaad dat u heeft geoogst (met soortnaam en herkomst) kunt inbrengen.

Mee op pad met de kunstenaar?

Mocht u geen of weinig kennis hebben van planten dan kunt u met Frank Bruggeman mee op pad om te oogsten. U bent van harte uitgenodigd met hem mee te lopen op:

Vrijdag 18 september, locatie Moerputten, 13:00 - 15:00 uur,  (verzamelen in entreehal museum)

Zaterdag 26 september, locatie De Groote Wielen, 13:00 - 14:00 uur (verzamelen Gammatuin, naast de Gamma)

Schrijft u een mail naar: aanmelden@sm-s.nl onder vermelding van zaden oogsten.

 

 

Zadenbank, Frank Bruggeman